Algemene huurvoorwaarden

General Terms and Conditions

Huurvoorwaarden werkplek.
Deze huurvoorwaarden hebben betrekking op:
De huur van een werkplek.

De huur van een werkplek of gehele ruimte.

Artikel 1. Het gehuurde, de bestemming

1.1 Verhuurder verhuurt aan huurder een flexibele werkplek, hierna: ‘het gehuurde’ in het De Bossche Hoeve atelier hierna: De Bossche Hoeve. Het huidige adres van de gehuurde werkplek is aan de boerderij: Bosch 55, 6021 AN, Budel hierna: De Bossche Hoeve.

1.2 Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als werkplek.

1.3 Huurder heeft een vaste werkplek die hij via het reserveringsformulier heeft vastgelegd, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen.

1.4 Het maximaal aantal uren per werkdag bedraagt 10 uur, minimaal bedraagt het aantal uren 2 uur per werkdag. Tenzij anders afgesproken en vastgelegd per mail tussen huurder en verhuurder.

1.5 Huurder is gebonden aan de openingstijden van De Bossche Hoeve tenzij anders afgesproken en vastgelegd per mail.

Artikel 2. Voorwaarden

 1. Deze overeenkomst verplicht partijen tot naleving van de bepalingen van de wet met betrekking tot verhuur en huur van werkruimte voor zover daarvan in deze overeenkomst niet worden afgeweken.

Artikel 3. Betalingsverplichting en betaalperiode

3.1 Met ingang van de ingangsdatum en ingangstijd van deze huurovereenkomst van een werkplek bestaat de betalingsverplichting van huurder uit:

 • de huurprijs
 • de toepasselijke btw

3.2 De huurprijs is inclusief de vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten en is bij vooruitbetaling verschuldigd, steeds te voldoen vóór of op de werkdag van het tijdvak waarop de betaling betrekking heeft op de door verhuurder aangegeven wijze, dit zal plaatsvinden via Mollie zodra huurder een werkplek huurt tenzij anders afgesproken tussen huurder en verhuurder en is vastgelegd per mail.

3.3 De verschuldigde huurprijs is incl. 21% btw

Artikel 4. Wijzigen en annuleren

Bij wijzigen of annuleren van een gehuurde werkplek kan huurder dit doen via de website of per mail of telefoon. Annuleren kan tot 24 uur voor de starttijd van de gehuurde werkplek. Het bedrag wordt binnen 7 werkdagen retour gestort.

Artikel 5.  Huurprijswijziging

De huurprijs kan op voorstel van verhuurder 2x per jaar worden gewijzigd. Verhuurder is gerechtigd de huur -zonder verdere aankondiging- jaarlijks te indexeren volgens de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS.

Artikel 6. Leveringen en diensten

 1. De door verhuurder voor huurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten zijn het gebruik van:
 • Een bureau en bureaustoel of grote tafel met stoel.
 • Gedeelde, draadloze internettoegang (toegangscode aanwezig op de werkplek). Bij gebruik van de draadloze internettoegang dient rekening gehouden te worden met medehuurders. Films downloaden is niet toegestaan, net als het gebruik van de internettoegang voor criminele activiteiten is niet toegestaan.
 • Aanwezige faciliteiten in de keuken zoals koffiezetapparaat, waterkoker, koelkast met vriesvak, servies, bestek, koffie, thee, melk en suiker.
 • Toilet.

Artikel 7. Beheerders

Tenzij verhuurder anders meedeelt, treden als beheerders van De Bossche Hoeve op: Jonatan en Manou Weren. De beheerders zijn niet verplicht bij De Bossche Hoeve aanwezig te zijn, maar is voor vragen e.d. tijdens kantooruren bereikbaar via de contactgegevens zoals te vinden op www.bosschehoeve.com

Artikel 8. Huurder en verhuurder komen tevens overeen dat:

 • de verhuurder jegens huurder op geen enkele wijze aansprakelijk is in geval van verlies, schade, letsel, inbraak en/of diefstal.
 • het meebrengen van huisdieren is mogelijk na overleg.
 • bezit of gebruik van drugs op de werkplek of op De Bossche Hoeve uitdrukkelijk verboden is.
 • de huurder zich verplicht zorg te dragen voor alle roerende- en onroerende goederen. Hieronder wordt o.a. verstaan dat de huurder of anderen die hij of zij uitnodigt geen beschadiging(en), vervuiling, onnodige slijtage en/of belasting toebrengt aan inventaris en alle bij De Bossche Hoeve aanwezige roerende- en onroerende goederen. Tevens verplicht de huurder zich geen overlast, in de ruimste zin van het woord, bij De Bossche Hoeve of in de omgeving hiervan te veroorzaken.
 • de huurder bij gebruik van de ruimte alle toepasselijke wet- en regelgeving naleeft.
 • bij het niet nakomen of overtreden van de in deze overeenkomst gestelde bepalingen de daaruit voortvloeiende (on)kosten voor rekening van huurder zijn.

Artikel 9. Schoonmaken

De huurder dient het gehuurde opgeruimd achter te laten. Schoonmaken hoeft niet, maar wel: tafel/bureau droog, vloer leeg, etensresten bij elkaar, vuil in de prullenbak, eigen spullen en eigen consumpties mee.

Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube

De Bossche Hoeve
Bosch 55
6021 AN Budel (Nederland)

Ma – Vrij : 08.00 – 18.00 uur
Zaterdag : mogelijk na overleg
Zondag : mogelijk na overleg

Wij zeggen toe niet te spammen.

  Back to top